Deprecated: Creation of dynamic property Mongoose_Page_Plugin::$settings_page_url is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/facebook-page-feed-graph-api/inc/class-mongoose-page-plugin.php on line 228

Deprecated: Creation of dynamic property wfPOMO_FileReader::$is_overloaded is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/waf/pomo/streams.php on line 65

Deprecated: Creation of dynamic property wfPOMO_FileReader::$_pos is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/waf/pomo/streams.php on line 66

Deprecated: Creation of dynamic property wfPOMO_FileReader::$_f is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/waf/pomo/streams.php on line 185

Deprecated: Creation of dynamic property wfMO::$_gettext_select_plural_form is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/waf/pomo/translations.php on line 337

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$loginsTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 91

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$blocksTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 92

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$lockOutTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 93

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$throttleTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 94

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$statusTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 95

Deprecated: Creation of dynamic property wfLog::$ipRangesTable is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 96

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
חנניה לוסקי זצל ממרקש נזכור ולא נשכח איש חסד יקר שנפטר בכ"ח באלול

חנניה לוסקי זצ”ל ממרקש – נזכור ולא נשכח


By

Deprecated: Function the_author_nickname is deprecated since version 2.8.0! Use the_author_meta('nickname') instead. in /homepages/32/d812750681/htdocs/clickandbuilds/2cmorocco.com/wp-includes/functions.php on line 5375
anat

שתפו לחברים

איש חסד יקר נפטר כ”ח באלול תשע”ב 16.09.2012

את חנניה הכרתי באופן אישי, אדם טוב, איש צנוע ירא שמיים.

משנת 2010 התחלתי להדריך במרוקו, בכל פעם שהייתי מגיעה עם המטיילים שלי לבית הכנסת אלעז’אמה במלאח היהודי במרכש הייתי פוגשת אותו.

אדם צנוע שמר על בית הכנסת ותמיד דלת ביתו היתה פתוחה לכל.

במשך הזמן נקשרתי אליו, הוא היה כמו סבא שלי והקשר שלנו לא הסתיים רק כשהייתי מגיעה לבית הכנסת הייתי מדברת איתו לפחות פעם בשבוע בסקייפ

ובכל שבוע חנניה היה מברך אותי בפתיחת ספר תורה בבית הכנסת.

חנניה מעולם לא התחתן הוא היה מעין מזוזה של בית הכנסת, שמר עליו מכל משמר ובניו ובנותיו היו המטיילים הרבים שהגיעו לבקר את בית הכנסת ולראות את המורשת הנפלאה של יהדות מרכש.

אם מטייל היה פותח עמו בשיחה תמיד הוא הסביר וסיפר. חנניה חי באהבה ובערגה את החיים שהיו וחלפו בעיר מרכש בתקופה שחיו בה יהודים רבים.

הסיפור שאני שמעתי ממקור ראשון,באחד הטיולים שלי נסע איתי נוסע בשם שלום ועקנין שגר בקרית אתא,

בשיחת טלפון לפני הנסיעה הוא שאל אותי אם חנניה עדיין חי וכשסיפרתי לו על הקשר המיוחד שנוצר ביננו הוא ביקש ממני שאני חיבת להפגיש אותם ביחד לזכר הימים ההם.

כמובן שאני הסכמתי ואמרתי לו שאני חייבת להיות במפגש המרגש הזה. כשהגענו למרקש והמטילים הלכו להסתובב בשוק ואני ושלום הלכנו לבית הכנסת אלעז’מה מפגש מרגש עד דמעות שניהם התחילו לספר על הילדות שלהם במרכש על האנשים שהם הכירו על עבר הווה ועתיד.

שעתיים של זיכרונות ואני מהצד הקשבתי והתבוננתי על היסטוריה מלאה שדור כזה ילך ולא ישאר עימנו.

בשנה האחרונה חנניה כבר לא היה מי שהוא, הוא היה חולה בא בימיים איש צדיק.

בכ”ח באלול תשע”ב במוצאי שבת אני מקבלת טלפון ממרוקו, מוטי פרץ שגר באותה תקופה עם משפחתו בבית הכנסת למעלה מודיע לי את הבשורה הקשה מכל…

חנניה לוסקי החזיר את נשמתו לבורא, לא הייתי ערוכה להודעה הזאת קיבלתי את ההודעה בהלם מוחלט רק ביום שישי האחרון דיברתי איתו דרך הסקייפ.

מוטי סיפר לי שלפנות בוקר בערך בשעה 04:00 חנניה התחיל לצעוק ולומר אל תקח אותי אני לא רוצה לבוא איתך, כאשר השוטר ששומר על בית הכנסת שמע זאת נכנס מיד נכנס לחדר בו הוא ישן ושאל אותו מה קרה? חנניה אמר לו שמשהו בא לקחת אותו, השוטר אמר לו שלא ידאג שהוא שומר עליו ואף אחד לא יקח אותו. לאחר שעה נכנס השוטר לבדוק מה אם חנניה ומצא אותו מת. מי שבא לקחת אותו זה היה מלאך המוות, וחנניה ראה אותו.

חנניה לוסקי זצ”ל היה איש צדיק נקבר בערב ראש השנה, לא ישבו עליו שבעה.

כאשר פרסמתי את דבר מותו בפייסבוק, ופרסמתי את הקשר המיוחד שהיה לי עם חנניה יצר איתי קשר גדי בר און וסיפר לי שזה הדוד שלו. גדי סיפר לי כאשר היתה העליה לארץ אחותו וחנניה עלו לארץ וחנניה לא הצליח להתאקלם בארץ וחזר למרוקו לשמור על בית הכנסת ועל הגחלת היהודית במרכש הוא נתן את כל כולו למען הקהילה.

כשמוטי הודיע לי שחנניה נפטר, הודעתי לשלום מיד את הבשורה הקשה והמרה. שלום כתב הספד לחנניה ואני נושאת איתו עימי בתיק ההדרכה שלי ומספרת למטיילים על חנניה כאשר אני מגיעה לבית הכנסת.

יהיה זכרו ברוך.. אמן!

unnamed

unnamed-1

259190_470100446363725_1124100707_o

132815_4662933493067_842680810_o 192589_495251760515260_793452603_o
279074_465362686837501_890316259_o 282203_479688828738220_1571530037_n 292896_479688865404883_1745831497_n 336934_468857966487973_2030076850_o 458768_473416056032164_1389842829_o 559472_479688888738214_742777191_n 564995_479688932071543_1263517551_n 703971_495252363848533_1276048680_o 704797_495251867181916_311152744_o 705367_495251897181913_241368386_o 1017440_589815301058905_1587590954_n

שתפו לחברים