אסוו’רה – שחזור בית הכנסת עטיה


By
anat

שתפו לחברים

בימים אלו, מר חיים ביטון ,מר סידני קורקוס ומר אנדרי אזולאי ילידיי העיר אסוור’ה {מוגדור}.
עומלים על שחזור בית הכנסת עטיה , והקמת מוזאון ליהדות אסוור’ה במרוקו.
יישר כח על העומלים במלאכת הקודש

https://www.facebook.com/anatlevicohen/photos/pcb.1120641311309632/1120639571309806/?type=3&theater

 

שתפו לחברים