תרודאנת שוכנת בעמק הסוס, היא בירת העמק, מוקפת חומה ומגדלים גבוהים שצבעם אדום ענבר, בתוכה ומסביבה משתרעים מטעים רחבי ידיים של דקלים ועצי זית, בשנת 1030 היא שימשה מרכז סחר עם סודאן המערבית ועם הסהרה, לכאן הגיעו סחורות מהנמלים ומכאן הסחורות היו יוצאות לרחבי מרוקו.
בסוף המאה ה – 17 גודלה היה שווה לגודלה של העיר מרקש, עם סגירת הנמל באגדיר למסחר לאירופה ובניית נמל במוגדור איבדה תרודאנת מחשיבותה.