אורך המסלול: 14 ימים 13 לילות
תאריך יציאה: 3/12/2018
תאריך חזרה: 14/12/2018
מחיר הטיול: $
אורך המסלול: 13 ימים 12 לילות
תאריך יציאה: 19/01/2018
תאריך חזרה: 1/02/2018
מחיר הטיול: $
אורך המסלול: 14 ימים 13 לילות
תאריך יציאה: 11/02/2018
תאריך חזרה: 25/02/2018
מחיר הטיול: $
אורך המסלול: 10 ימים 9 לילות
תאריך יציאה: 19/03/2018
תאריך חזרה: 29/03/2018
מחיר הטיול: $
אורך המסלול: 14 ימים 13 לילות
תאריך יציאה: 1/03/2018
תאריך חזרה: 15/03/2018
מחיר הטיול: $
אורך המסלול: 14 ימים 13 לילות
תאריך יציאה: 10/04/2018
תאריך חזרה: 23/04/2018
מחיר הטיול: $